Gemeenten - Impire

Werk met statushouders

Wilt u uw statushouders uit de bijstand en aan het werk? Wilt u succesvolle integratie van uw statushouders?

Ons inburgeringstraject zorgt daarvoor. Wij doen dat door een effectieve combinatie van extra taal en inburgeringslessen, het aanleren van werknemersvaardigheden, intensieve begeleiding en bemiddeling naar de arbeidsmarkt en aanvullende Rijkserkende vakopleidingen.

Hoe het werkt

De statushouder krijgt een persoonlijk opleidingsplan gebaseerd op zijn leerprofiel, zijn kennisniveau, zijn ambities en mogelijkheden. De inburgeringslessen gaan samen met inburgeren in de praktijk: bij ons maakt de statushouder direct bij aanvang van zijn MBO 2 opleiding kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt door stage te lopen of (vrijwilligers)werk te doen dat uitzicht geeft op een baan. Competenties die nog ontbreken worden tijdig gesignaleerd en toegevoegd aan zijn persoonlijk opleidingsprogramma. 

De statushouder krijgt een mentor die hem persoonlijk begeleidt. Daarnaast krijgt hij een buddy waar hij extra mee kan sparren.
De lessen worden gegeven door gekwalificeerde en ervaren NT2- en MBO-docenten.

 

Resultaat erkenning kwaliteit

Resultaat: 
Een statushouder die met plezier en succes aan het werk is.

Erkenningen:
Onze opleidingen zijn geaccrediteerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en we beschikken ober het Blik op Werk Keurmerk.

Kwaliteit:
Ons aanbod voldoet aan de kwaliteitseisen. Onze kwaliteitsfunctionaris houdt de ontwikkelingen in het vakgebied bij. De kwaliteit waarborgen wij eveneens door interne en externe audits, uitgevoerd door erkende partijen. 

Wij bieden

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem contact met ons op

Onze ketenpartners

Laatste nieuws

24 sep

newsletter

Ninouschka Madretsma no responses

In mei gestart met de volgende lichting Change your life-studenten.